Úc Của Tôi Trở Về – Chương 67: Có lẽ tôi nên giới thiệu lại bản thân lần nữa

CHƯƠNG 67 Tác giả: Tiêu Lộ Biên tập: Bột Sau khi rút quân, một nhóm trai trẻ hưng phấn nói phải lập tức tới bệnh viện báo tin tốt này cho chỉ đạo viên. Từ Úc lại cười bọn họ cả người mặc chiến phục đầy bùn đất, mặt vẫn bôi thuốc màu mà cònContinue reading “Úc Của Tôi Trở Về – Chương 67: Có lẽ tôi nên giới thiệu lại bản thân lần nữa”

Rate this: