[Hiện Đại] Đồng Sinh – Ngự Tỉnh Phanh Hương | LOADING 50%

TGWkBMJ

Tên truyện: Đồng Sinh

Tác Giả: Ngự Tỉnh Phanh Hương

Thể loại: Hiện đại, phiêu lưu, oan gia, cường cường, HE.

Số chương: 68 chương

Nhân vật chính: Phó Triển, nữ chính không phải Kiều Vận

Bìa: Jas ❤

Editor: Bột


Văn Án

Cô nhận định anh là tên biến thái, cay nghiệt, vô nhân tính.

Còn trong mắt anh, cô là kẻ yếu đuối, sa đọa, mà đến cả hai việc này cũng làm không nên hồn.

Hai người vốn xem thường đối phương, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại khiến tính mạng của họ xoắn chặt lấy nhau.

Không muốn cộng tử, chỉ còn nước đồng sinh.

________

* Bột: Cảm ơn cô Niệm *LẠI* kéo tôi xuống hố lần nữa =))) Bột không tham Bột chỉ bị đạp xuống hố mà thôi : ))) Thực ra định chờ vài tuần nữa, cơ mà hôm nay được Niệm gửi cho bìa xịn sò bạn Jas chinh đẹp des *cảm ơn cậu nhiều thật nhiều* nên lên đào hố rồi chạy ~

Bìa đẹp không các cậu?????? Đẹp thì nhớ khen =))))))


Chương 1 ❀ Chương 2 ❀ Chương 3 ❀ Chương 4

Chương 5  ❀ Chương 6 ❀ Chương 7 ❀ Chương 8

Chương 9 ❀ Chương 10 ❀ Chương 11 ❀ Chương 12

Chương 13 ❀ Chương 14 ❀ Chương 15 ❀ Chương 16

 

Chương 17 ❀ Chương 18 ❀ Chương 19 ❀ Chương 20

Chương 21 ❀ Chương 22 ❀ Chương 23 ❀ Chương 24

Chương 25 ❀ Chương 26 ❀ Chương 27 ❀ Chương 28

Chương 29 ❀ Chương 30 ❀ Chương 31 ❀ Chương 32

 

Chương 33 ❀ Chương 34 ❀ Chương 35 ❀ Chương 36

Chương 37 ❀ Chương 38 ❀ Chương 39 ❀ Chương 40

Chương 41 ❀ Chương 42 ❀ Chương 43 ❀ Chương 44

Chương 45 ❀ Chương 46 ❀ Chương 47 ❀ Chương 48

 

Chương 49 ❀ Chương 50 ❀ Chương 51 ❀ Chương 52

Chương 53 ❀ Chương 54 ❀ Chương 55 ❀ Chương 56

Chương 57 ❀ Chương 58 ❀ Chương 59 ❀ Chương 60

Chương 61 ❀ Chương 62 ❀ Chương 63 ❀ Chương 64

Chương 65 ❀ Chương 66 ❀ Chương 67 ❀ Chương 68

❀ HOÀN ❀