B (Ộ T) since #20171226

Xó nhỏ chơi một mình cũng vui. Không được dễ huông và thân thiện như tên. Sợ người lạ, ngại giao tiếp, thích edit, đam mê đánh máy, sai chính tả for life và cuồng mèo.