❀ ❀ ❀


Helu các chị xinh đẹp!

Chào mừng các chị đến chơi hành tinh con nuôi thỏ của Bột :3 Mong tất cả các chị đều có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây~

Các hố Bột đang lấp~
Các hố Bột đã lấp~
Mọi điều bạn cần biết về pass~


#Since.20171226

Góc nhỏ bí mật lưu giữ những giá trị tinh thần của bà Bột.
Truyện được bả edit vì sở thích và chia sẻ phi lợi nhuận,
vui lòng không tự ý copy/reup qua bất kỳ trang web nào khác,
kẻo bả lên cơn khó ở lại mắng em mà tội nghiệp TvT